Montessori hernička pre deti od 1 do 4 rokov

"Najdôležitejším obdobím života nie je univerzitné štúdium, ale obdobie od narodenia do šiestich rokov. Toto je obdobie, kedy sa ľudský intelekt, to najcennejšie, čo človek má, zakladá a formuje."

Monte club je miestom, kde môžu deti naplno využiť svoju vnútornú energiu a maximálne rozvíjať svoj potenciál. Vďaka manipulácii s pomôckami sa deti rozvíjajú po stránke fyzickej, intelektuálnej i emocionálnej. Podnetné a motivujúce prostredie im umožňuje spoznávať svet, podporuje ich samostatnosť, nezávislosť, sebadôveru a buduje lásku k sebe a k svojmu okoliu.

"Ruka je nástrojom ducha, preto pri učení sa postupuje od uchopenia k pochopeniu a od konkrétneho k abstraktnému."

Prvý blok Montessori herničiek už máme za sebou. Veľmi nás teší záujem rodičov, a preto herničku rozširujeme o novinku - Krúžky pre deti od 2 do 4 rokov bez sprievodu rodičov. O vaše deti sa v podnetnom prostredí postarajú dve certifikované Montessori lektorky. Krúžok je možné navštevovať raz alebo viackrát do týždňa. V prípade záujmu je potrebné absolvovať “vstupnú polhodinku” v priestoroch herničky na zoznámenie sa s prostredím a vybavenie potrebných náležitostí.

V novom roku 2023 začíname 11. januára.

Treba sa prihlásiť vopred: monteclubsenica@gmail.com alebo facebook.com/monteclubsenica

Nájdete nás v Hale Kolónia (bývalý komunál), Hurbanova ul. 542, 1. poschodie


Krúžok pre deti od 2 do 4 rokov bez sprievodu rodiča

Uzavretá skupina - max. 6 detí v sprievode 2 certifikovaných Montessori lektoriek

Pondelok, Streda: 8.00 - 12.00

200€ / 10 vstupov

Utorok, Štvrtok: 8.00 - 10.00

100€ / 10 vstupov

(možnosť prihlásiť sa aj na viac dní v týždni)


Krúžok pre deti od 1 do 2 rokov v sprievode rodiča

Skupina - max. 6 detí s rodičom

Piatok: 8.30 - 10.00 alebo 10.30 - 12.00

30€ / 5 vstupov          

Zoznámte sa s Montessori!
Montessori prístup je založený na pozorovaní dieťaťa a zisťovaní jeho potrieb. Dieťa je považované za individualitu a samostatne sa rozvíjajúcu ľudskú bytosť. Učiteľ alebo rodič by mal byť iba akýmsi usmerňovateľom na ceste za poznaním a mal by dieťa podporiť v činnosti, ktorú si samostatne zvolilo.
Zdieľať článok