Montessori hernička pre rodičov s deťmi od 1 do 3 rokov, kde môžu zmysluplne stráviť spoločný čas.

"Najdôležitejším obdobím života nie je univerzitné štúdium, ale obdobie od narodenia do šiestich rokov. Toto je obdobie, kedy sa ľudský intelekt, to najcennejšie, čo človek má, zakladá a formuje."

Monte club je miestom, kde môžu deti naplno využiť svoju vnútornú energiu a maximálne rozvíjať svoj potenciál. Vďaka manipulácii s pomôckami sa deti rozvíjajú po stránke fyzickej, intelektuálnej i emocionálnej. Podnetné a motivujúce prostredie im umožňuje spoznávať svet, podporuje ich samostatnosť, nezávislosť, sebadôveru a buduje lásku k sebe a k svojmu okoliu.

"Ruka je nástrojom ducha, preto pri učení sa postupuje od uchopenia k pochopeniu a od konkrétneho k abstraktnému."            

Účastnícky poplatok: 60€ / 1 blok (= 10 vstupov); jednorazový vstup - 10€

1 vstup = 90 minút (uzavretá skupina - maximálne 6 detí)

jesenný blok: október – december; zimný blok: január – prvá polovica marca; jarný blok: druhá polovica marca - máj

Nájdete nás v Hale Kolónia (bývalý komunál) v pracovné dni od 8.30 - 10.00 a 10.30 - 12.00

Treba sa prihlásiť vopred: monteclubsenica@gmail.com alebo facebook.com/monteclubsenica

Zoznámte sa s Montessori!
Montessori prístup je založený na pozorovaní dieťaťa a zisťovaní jeho potrieb. Dieťa je považované za individualitu a samostatne sa rozvíjajúcu ľudskú bytosť. Učiteľ alebo rodič by mal byť iba akýmsi usmerňovateľom na ceste za poznaním a mal by dieťa podporiť v činnosti, ktorú si samostatne zvolilo.
Zdieľať článok