Tu bude článok a popis toho čo všetko podporujeme.

Tu bude vždy aktuálny stav koho a ako podporujeme. Linka na náš transparentný účet cez, ktorý prevádazame peniaze priamo ľuďom na ich účty alebo na účty projektov a organizácie na ktoré riešime zbierky.

Transparentný účet Seničana https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK0509000000005185852519

Plánujeme podporovať

-- sociálne slabšie a znevýhodnené rodiny a skupiny

-- aktivity a projekty, ktoré vedú ku zlepšeniu žitia v Senici

-- vznik nových podnikateľských aktivít

-- a ďaľšie