Tvoríme lokálny ekosystém prosperity a hojnosti.

Spájame a prepájame ľudí, firmy a komunity. Navzájom si pomáhame. Veci k lepšiemu sme schopní meniť iba spoločne. Budujeme Nový svet a nový priestor, kde si môže každý nájsť svoje miesto, podporiť šikovných ľudí a zaujímavé  aktivity vo svojom okolí.

Aktivizujeme ľudí a organizujeme mnohé akcie. Informujeme  o dianí v širšom okolí Senice. Pomáhame robiť priestor, kde sa nám bude lepšie žiť. Vyzdvihujeme lokálnych tvorcov a pomáhame vymieňať si vzájomne produkty, služby, skúsenosti. Vnímame a milujeme kvalitu miestnych produktov.

Občianske združenie Seničan spája lokálnych

Založili sme občianske združenie Seničan spája lokálnych, ktorého cieľom je napĺňať Manifesto Seničana. Naším hlavným zámerom je zlepšovať život v Senici a v okolí.

Etický kódex a hodnoty Seničana

Spoluprácu považujeme za kľúčovú. Našim zámerom je návrat k základným hodnotám ľudskosti, komunikácie a rešpektu. Náš Etický Kódex je určený pre náš každodenný život. Sme súčasťou rýchlo sa meniaceho globálneho prostredia a preto sme sa rozhodli podporovať zmeny v našej spoločnosti na lokálnej úrovni k lepšiemu žitiu.

Spolupráca nad súťaž

Posledných 100 rokov sme postavili na najvyšší piedestál života zarábanie peňazí a súťaženie. Hodnotu človeka meriame peniazmi, výškou jeho konta, značkou jeho auta. Šťastie však pramení z iných zdrojov.

Chceme si navzájom pomáhať a tým  budovať lepší svet, lepšie mesto a miesto pre život. Naším cieľom je vytvárať priestor pre spoluprácu, učenie sa nových zručností, získavanie nových skúseností, mobilizáciu potenciálu jednotlivcov a tým vytvárať na komunitnej úrovni nový priestor pre skvelý a plnohodnotný život.

Rešpekt a ľudskosť. Neschvaľujeme chamtivosť a závisť

Milujeme inakosť. Podporujeme aktivity, ktoré pozdvihujú talenty jednotlivcov nad egoistické zámery firiem, korporácií či skupín. Každý z nás je v prvom rade človekom a má svoje unikátne dary, ktoré chceme podporovať.

Lokálnosť pred globálnosť

Sme radi, že aj v okolí Senice vznikajú lokálne farmy a firmy, ktoré  vyrábajú poctivé produkty pre nás. V našom okolí vznikajú skvelé a kvalitné služby.

Sme si vedomí, že zdravie národa je závislé od zdravia našej pôdy. Mikrobiota pôdy je zrkadlom našej črevnej mikrobioty. Črevná mikrobiota je základom nášho zdravia. Preto chceme v čo najväčšej miere podporovať lokálnych chovateľov a pestovateľov, ktorý dodržujú zásady bio-dynamického a organického pestovania rastlín a zvierat.

Dostupnosť a transparentnosť pred utajovaním

Mnoho verejných inštitúcií a úradov ešte stále utajuje dokumenty a prekrúca informácie pred verejnosťou. Ešte stále je korupcia a nepoctivosť bežnou súčasťou nášho života. Je načase s tým skoncovať.

Budeme poukazovať na nekalé praktiky, nezáujem, pasivitu, nekompetentnosť a neschopnosť ľudí pracujúcich vo verejnom sektore. Nakoľko ich cieľom by malo byť zlepšovanie a budovanie podmienok v komunite tak, aby sa ľuďom žilo dobre, spokojne a zdravo.

Boli sme svedkami rozkradnutia nášho mesta a nášho štátu medzi “vyvolených”. Stačilo! Ůprimne budeme poukazovať na neschopnosť ľudí pracujúcich vo verejnom sektore. Našou motiváciou však nie je ľudí dehonestovať či zničiť. Práve naopak. Chceme, aby svojou činnosťou prispievali pre dobro celej komunity.

Komunita pred sebectvo

Vidíme vo svojom okolí ako si ľudia stavajú vysoké obranné múry, vytráca sa človečenstvo, polarizujeme sa, sme nepriateľskí voči názorom druhých. Sebeckosť nás uzatvára do ulity, do ktorej neprúdi energia. Chceme ísť inou cestou a vrátiť radosť  do našich životov.

Chceme tvoriť akcie, kde sa budeme stretávať a baviť. Poďte s nami vymýšľať podujatia, kde budeme tancovať, športovať a učiť sa vzájomne novým veciam.

Aktivita a podpora pred hejtom a kritikou

Svet sa mení a my sa musíme prispôsobiť. Inak to nejde. Jednou zo zmien je aj veľká polarizácia spoločnosti, ktorá vytvára sociálne slabších a ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Prestali sme hejtovať a schovávať sa za názor iných. Otvorili sme našu kasičku pre každého, kto pomoc potrebuje. Zároveň uvítame každý príspevok do kasičky od ľudí, ktorí majú chuť pomôcť a pridať sa k naším aktivitám. Peniaze prerozdelujeme s citom.

Podnikateľský duch, nie zamestnanie

Myslíme si, že časom bude každý človek svojím vlastným pánom. Každý má svoj dar a talent. Mnohí o tom nevedia. Mnohí, ktorí sú si vedomí svojich talentov, ale nemajú odvahu, energiu a podmienky, aby začali využívať svoje talenty a realizovať svoje sny a túžby. Vďaka globálnej nadvláde korporácií sme sa stali otrokmi a vazalmi korporácií, ktoré z nás vysávajú životnú energiu.

Podporujeme každého jednotlivca tak, aby objavil v sebe svoje talenty, aby ich aktivoval,  a využil v prospech seba a svojej komunity. Tým sa tešil zo svojej práce a a prispieval k budovaniu novej radostnejšej, ľudskejšej, hodnotnejšej a zmysluplnejšej spoločnosti.

Zbierame peniaze od dobrých ľudí a prerozdeľujeme ich tam, kde ich iní zase potrebujú a nemajú ich. Všetky prevody si môžete pozrieť na našom transparentnom účte.

Signatári a zakladajúci členovia Občianskeho združenia Seničan.sk: Peter Bolebruch, Rastislav Chrenko, Mariana Lisická, Monika Strýčková, Patrik Gaša, Silvia Morávková, Viera Bolebruchová, Mário Polák, Miroslava Sabová, Jana Kutlaková, Frederik Ravas, Marek Ochránek, Peter Metelička, Peter Valent, Nikola Rehušová, Michal Zajac, Rastislav Mihalovič, Radovan Labaš, Dominik Búzek, Silvia Maláriková, Peter Drinka, Lukáš Pitek, Andrej Macek,Šimon Baumgartner, Natália Holoďáková, Martina Chabroňová, Marián Kadlečík, Jozef Bureš, Diana Krahulec, Vlasta Koprlová, Nikolas Černek, Natália Šteflíková, Majo Szabo, Lenka Siváková, Dominika Robert, Emília Halabrínová Patrik Krásny, Zdenek Juračka, Bugina Winter, Magdaléna Bartošová, Roman Bobek, Eva Jakubová Flámiková, Michal Janík, Barbora Vachova, Rene Puškár, Branislav Gašparík, Soňa Kýškova, Monika Salajková-Mikuličková, Zuzana Poláková, Ingrid Kraslanová, Andrea Jurickova, Alexandra Sásová, Norika Jurčová, Lucia Rehák, Alena Sekundova, Jana Puchľová, Emília Vargová, Marta Otrisalova, Jarmila Vendéghová, Marta Maresova, Liana Jurovatá, Radoslav Burian, Jana Holoďáková, Dara Luciková, Ján Ciran, Andrea Včelková, Veronika Dudášová Jarcovjáková.