Rozsah našich služieb pre členov definujú Stanovy občianskeho združenia. Naším hlavným zámerom je zlepšovať život v Senici a v okolí. Spôsob ako pristupupujeme ku aktivitám sme vložili do Manifesta Seničana.

Dodržiavať 7 základných pravidiel etického kódexu sa zaväzuje každý člen nášho združenia.

Neziskové aktivity podporujeme radi a zdarma

Nekomerčné aktivity v Senici a okolí podporujeme zdarma. Jedinou podmienkou je uvedenia nášho loga na propagačných materiáloch alebo zmienky v oficiálnych PR materiáloch, že Seničan je oficiálnym partnerom akcie.

Koho podporíme zdarma?

 • Lokálne a neziskové akcie
 • Športové podujatia, kluby a športoviská
 • Kultúrne neziskové podujatia
 • Občianske a dobrovoľné aktivity
 • Zbierky
 • Ľubovoľná pekná udalosť v našom okolí

Platená podpora

Radi podporíme aj pekné a komerčne orientované aktivity. Je však fér, ak vám my pomôžeme zarobiť nejaké to euro a vy nás za našu podporu ohodnotíte. Aj vďaka nám môžete mať plno vo svojom obchode, môžeme pomôcť s medializáciou všetkého možného. Ak je to aktivita smerovaná k zisku, žiadame od vás ohodnotenie.

Pre začínajúcich podnikateľov, živnostníkov, menšie firmy a ziskové kultúrne podujatia - PROFIT

Ročné členské: 200,-

 • Podpora aktivít člena a zviditeľňovanie aktivít
 • Miera zviditeľnenia: min. 10 príspevkov za rok
 • V prípade zaujímavých aktivít člena team redakcie zviditeľňuje aktivity člena bez obmedzenia
 • Prístup k interným štatistikám webu - inšpirácia pre kreatívu a svoje podnikanie
 • profil člena na www.senican.sk

Pre väčšie firmy a rozsiahlejšiu podporu - PREMIUM

Ročné členské: 800,-  + 800,- ako vklad do fondu Seničan spája lokálnych cez náš tranparetný účet

 • Podpora aktivít člena a zviditeľňovanie aktivít
 • Miera zviditeľnenia: min 20 príspevky za rok
 • V prípade zaujímavých aktivít team redakcie zviditeľňuje aktivity člena bez obmedzenia
 • Prístup k interným štatistikám webu www.senican.sk - inšpirácia pre kreatívu a svoje podnikanie
 • Účasť na akciách organizovaných Seničanom zdarma
 • Prednostné zverejnenia v rámci našich mediálnych streamov

Pre neziskovú organizáciu - NONPROFIT

Ročné členské: 20,-

 • Podpora aktivít člena a zviditeľňovanie aktivít
 • Miera zviditeľnenia: 10 príspevkov za rok
 • V prípade zaujímavých aktivít člena team redakcie zviditeľňuje aktivity člena bez obmedzenia
 • Prístup k interným štatistikám webu - inšpirácia pre kreatívu a svoje podnikanie
 • profil člena na www.senican.sk

Výhody člena občianskeho združenia Seničan podporuje lokálnych:

 • Podpora aktivít člena a zviditeľňovanie jeho aktivít
 • Miera zviditeľnenia definuje minimálny počet príspevkov na všetkých našich digitálnych kanáloch a streamoch
 • V prípade zaujímavých aktivít team redakcie zviditeľňuje aktivitx člena bez obmedzenia
 • Prístup k interným štatistikám - inšpirácia pre kreatívu a svoje podnikanie
 • Podpora a účasť na sponzorovaných aktivitách tretími stranami
 • Pravidelné stretnutia členov za účelom spolu-práce a spolu-vzdelávania
 • Aktivity podporené nadáciami, fondami, živnostenskej komory a VÚC
 • 2% dane

Digitálne kanály podpory - Multi-channel local support

Toto je zoznam digitálnych kanálov, na ktoré máme prieteľský dosah, alebo sú priamo v našej administrátorskej správe.

Ako prebieha podpora zdarma?

Stačí nás osloviť a dohodnúť mieru a formu. Rozsah záleží aj od miery vášho PR, ktoré musí byť vyvážené podporou cez naše kanály.

Prečo podporíme zdarma?

Máme radi pekné aktivity a tieto chceme podporovať. V minulosti sme sami organizovali rôzne podujatia a chýbalo nám tu médium, ktoré by malo lokálny dosah a bolo by ochotné spolupracovať. Tak sme si ho vytvorili sami a teraz túto službu ponúkame verejnosti, organizáciám, jednotlivcom a podnikateľom.

Seničan ako lokálna digitálna a mediálna agentúra

Naše služby agentúry

 • Správa sociálnych sietí
 • Medializácia firmy, prevádzky či produktov v Senici a okolí - mix offline aj online kanálov
 • Vytvorenie web stránky
 • Vytvorenie Landing page
 • Komplentá správa Vášho digitálneho profilu (Google Business Account, Maps, Facebook, Instagram, Google Analytics, SEO, SEM atď)
 • Analýza  existujúceho digitálneho profilu a návrhy na zlepšenia
 • Pomoc s vytvorením sloganu, loga, názvu firmy
 • Značková stratégia