V securion. sa špecializujeme na poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov a GDPR. Riešime témy plnenia právnych povinností vo viacerých oblastiach.

Naším poslaním je pomôcť klientom efektívne dosiahnuť súlad s legislatívou, zjednodušiť firemné procesy a šetriť tak čas zamestnancov. Zároveň zabezpečujeme, aby boli v súlade s právnymi požiadavkami.

Náš tím tvoria špecializovaní advokáti, právnici a IT špecialisti, ktorí poskytujú komplexné služby v rámci GDPR a compliance. Od auditu a analýzy, vypracovania a aktualizácie dokumentácií, ako aj školení podľa individuálnych potrieb.

Náš proces

Audit a konzultácie

Zistíme, aké máte povinnosti, aké dokumenty potrebujete a aké procesy ochrany osobných údajov treba nastaviť.

Vypracovanie dokumentácie

Vypracovanie dokumentácie na mieru tak, aby ste jednoducho plnili povinností a znížime administratívnu záťaž.

Školenie a implementácia

Zaškolíme zodpovedných pracovníkov za GDPR a pomôžeme zaviesť dokumentáciu a procesy do života vašej firmy.

Poskytujeme služby pre rôzne druhy podnikov, od malých, stredných podnikov, ale aj pre medzinárodné korporácie a verejný sektor. Každý subjekt má iné potreby a legislatívne požiadavky. Prispôsobujeme naše služby individuálne pre každého zákazníka.

Našim prístupom nielen tvoríme dokumenty, ale implementujeme požiadavky Nariadenia GDPR do procesov, ktoré firmy a ich zamestnanci vykonávajú pri každodenných pracovných činnostiach.
Cieľom je pomôcť klientom vyhnúť sa porušeniam legislatívy, pokutám a sankciám zo strany kontrolných orgánov. A dosiahnuť skutočne zodpovedný a vedomý prístup k spracovaniu osobných údajov dotknutých osôb a zabezpečiť maximálnu ochranu všetkých zainteresovaných strán.

Legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov je dynamickým a stále sa vyvíjajúcim odvetvím. Preto je potrebné jej vplyvy neustále analyzovať a prispôsobovať im internú politiku firmy.

Veríme, že praktický a ľudský prístup k ochrane osobných údajov je kľúčom k úspešnému riadeniu compliance a GDPR. Spolupracujeme s medzinárodnými spoločnosťami, orgánmi verejnej správy, ale aj s menšími klientami. Nenechajte nič na náhodu a buďte legislatívne chránení.


GDPR a ochrana osobných údajov je naša každodenná radosť. S radosťou prinášame riešenia aj pre našich klientov. V prípade, že potrebujete skúseného odborníka na implementáciu GDPR agendy, neváhajte nás kontaktovať.

Securion, zmysel pre zodpovednosť.

Zdieľať článok