Vybudovali nové zázemie bufetov, detské ihrisko pre deti či nové šatne.

Veľký rešpekt patrí celej organizácii klubu na čele s Radoslavom Burianom a pánom predsedom Vanekom, ktorý kooperoval so starostom obce.

Česť patrí aj 65 sponzorom, ktorí podporili mládež a celú rekonštrukciu. Podľa ich slov, plánujú ešte vybudovať nové umelé ihrisko a skrášliť okolie štadióna.

Sú príkladom toho, že ak sa chce (a hľadá sa spôsob v lokálnej spolupráci) dá sa všetko!

My budeme netrpezlivo čakať na ďalšie renovácie a s radosťou budeme propagovať tieto aktivity v rámci hesla - Podporuj Lokálnych.

Plný štadión dotváral radostnú atmosféru a výhra Borského Mikuláša 2:0 proti Kútom bolo čerešničkou na torte!

Zdieľať článok