Nejde o elitársky klub literárnych vedcov, ale o príjemné a podnetné stretnutia nadšencov dobrých kníh. A jeden takýto komunitný knižný klub funguje už rok pod názovom TriKáčko aj v Záhorskej knižnici.

Za všetkým hľadaj ženu, v tomto prípade mladú právničku Beátu Jankovičovú. Ako sama hovorí, TriKáčko poskytuje priestor na stretávanie sa milovníkov literatúry, zdieľanie a diskusiu o knihách, ako aj vzájomnú inšpiráciu.

Myšlienka založiť knižný klub v Beáte zrela dlhšie. Roky na materskej dovolenke, pocit osamelosti, túžba vrátiť sa k čítaniu kníh a potreba dobrej a zmysluplnej debaty s druhými – to všetko zohralo úlohu pri zrode TriKáčka. Iniciačným momentom sa nakoniec stal rozhovor Duša Martinčoka u Barbory Marekovej v podcaste Ľudskosť.

„Plná nadšenia som najprv oslovila kamarátku, no neuspela som,“ vracia sa do doby pred TriKáčkom a pokračuje: „Sama seba som vtedy presviedčala, že predsa v Senici musia byť ľudia, ktorí radi čítajú knihy a chceli by sa o knihách rozprávať!“ V tom období zverejnila riaditeľka Záhorskej knižnice verejnú ponuku na využitie zmodernizovanej klubovne pre komunitné aktivity. Nasledovalo osobné stretnutie a 5. 11. 2022 sa už konalo prvé TriKáčko.

Dnes má TriKáčko, komunitný knižný klub, za sebou prvý rok existencie. Členovia sa stretávajú spravidla prvú sobotu v mesiaci v klubovni Záhorskej knižnice. Stretnutia sú otvorené aj iným, každý je vítaný. Povedať, kto je typickým členom TriKáčka, nie je možné – zastúpenie majú mladšie i staršie ročníky, čo člen, to iná profesia. Jedno však majú spoločné – spája ich láska k literatúre i to, že sa môžu vzájomne inšpirovať.

Bližšie informácie o činnosti TriKáčka nájdete na:

https://lnk.sk/rvh8

alebo na FB:

@Trikacko_komunitny_knizny_klub

Zdieľať článok